- Trước khi yêu cầu phim, bạn nên search phim bạn định yêu cầu tại ô tìm kiếm để xem phim đó đã có chưa. Tránh trường hợp yêu cầu phim đã có.
- Nhập chính xác địa chỉ Email của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua Email khi phim được cập nhật trên website
- Nếu bạn có bất kỳ thông tin nào liên quan đến phim đang yêu cầu, bạn có thể gửi cho chúng tôi để chúng tôi có thêm thông tin và sớm cập nhật phim cho bạn. Xin cảm ơn